פיג'ו 3008 1.2 אקטיב בדרך להשוואה...

קפיטל מוטורס - גישה מהירה

הלוואה בערבות המדינה: הדרך הקלה לקבלת מימון לעסק

כל בעל עסק מתחיל מכיר את הקשיים הרבים שמתלווים בפתיחת עסק חדש. כל בעל עסק קיים שמצליח בעסקיו ומעוניין להגדיל את הציוד בעסק נתקל לא פעם בקשיים בקבלת הלוואה לצורך כך. כל יזם או חברת סטארט אפ שמעוניינים לקבל הלוואה לצורך מינוף העסק שלהם מבינים היטב שללא היסטוריה קיימת של העסק שלהם בבנק הסיכוי להלוואה פוחת משמעותית.

כל אלו ועוד הן סיטואציות שחוזרות על עצמם אצל ציבור העצמאים והיזמים אל מול הבנקים השונים. אם כך, כיצד ניתן לקבל הלוואה שתאפשר להם לממש את חזונם או להגדיל את ההון העצמי של העסק שלהם? – הלוואה בערבות מדינה. 

 

מה זו הלוואה בערבות המדינה?

הלוואה בערבות מדינה היא הלוואה הניתנת לעסקים קטנים ובינוניים בישראל על מנת לספק עבורם הלוואות לצרכי הון חוזר או השקעה כאשר הערבות הניתנת לבנקים עבור ההלוואה מסופקת על ידי המדינה עצמה. 

לצורך כך הוקמה ב- 1994 הקרן בערבות המדינה שמטרתה הייתה לתת מענה לאותם קשיים שקיימים לעסקים קטנים ובינוניים בהשגת אשראי למימון פעילויות שוטפות. למעשה המילה “קשיים” היא מילה די מכובסת, מדובר בבעיות כשל באשראי שמוגדר לעסקים קטנים ובינוניים מצד מוסדות הבנקים. 

אלו האחרונים מקשים על אותם עסקים בקבלת הלוואות למימון העסק ובמקרים רבים אותם עסקים נענים בסירוב לבקשת ההלוואה שלהם או בדרישת הבנק לקבלת בטחונות כנגד אותה הלוואה. במקרה של עסק שמעוניין להתפתח הבאת בטחונות אינה מצב ריאלי.

ומה באשר לאותם יזמים המעוניינים להקים עסק חדש? המצב לא יותר טוב. אותם יזמים אינם יכולים להציג לבנקים את הרקע הפיננסי של העסק לצורך קבלת הלוואה משום שהוא עדיין לא קיים והבנקים אינם מעוניינים לקחת סיכון בהבאת הלוואה ליזם לא מוכר.

כל אלו הביאו את המדינה להקים קרן מיוחדת מטעם משרד הכלכלה והתעשייה בשיתוף עם משרד האוצר על מנת שקרן זו תהווה את הביטחונות עבור אותם עסקים שאינם יכולים להציג לבנקים בטחונות. 

 

המדינה החלה לפתע לאהוב עסקים עצמאים?

אין ספק שיש הרבה ביקורת מצד עצמאים רבים בקשר למסים הכבדים שמקוזזים מרווחיהם על ידי המדינה. די אם נזכיר את מיסי המע”מ, הביטוח הלאומי ומס הכנסה שמוטלים על כל עצמאי ונצרף לכך את החסרונות של כל עצמאי לעומת שכיר שאינו זכאי לחופשות, ימי מחלה ופנסיה.

 

מה מרוויחה המדינה?

השאלה האם המדינה החלה לפתע לאהוב עסקים ועצמאים היא שאלה רלוונטית. ובכן, המדינה אוהבת בעיקר הכנסות וכאשר אתם כעצמאים שפותחים עסק או מגדילים אותו מקבלים הלוואה לצורך כך, אתם למעשה עוזרים למדינה לקבל מכם יותר מיסים בעקבות הגדלת ההון של העסק שלכם. 

ניתן להסתכל בצורה זו על המניע להקמת הקרן בערבות מדינה או להסתכל על כך בצורה קצת שונה: יותר אשראי עסקי שמוענק לעסקים – יותר צמיחה במשק וגידול בסך האשראי. 

 

מה מרוויחים העסקים?

במידה וקיים עסק פעיל שאינו מסוגל לגייס כסף עבור הלוואה מצד הבנק בשל אי יכולת הבאת בטחונות, כעת, עם הקרן בערבות המדינה הוא מסוגל לעשות זאת. במקרים רבים הקרן בערבות המדינה משמשת כקרש קפיצה למינוף העסק עבור עצמאים רבים וכחבל הצלה עבור יזמים המעוניינים לפתוח עסק חדש. 

כניסתם של שחקנים חדשים במתן הלוואה: 

בשנת 2016 החליפה הקרן החדשה לעסקים קטנים ובינוניים את הקרן הקודמת שלפניה. מתוך כך גם נוספו ‘שחקנים’ חדשים, מלבד הבנקים, שמציעות הלוואות בערבות מדינה. מדובר בגופים מוסדיים נוספים כמו חברות הביטוח וקרנות הפנסיה (מנורה, אלטשולר, הפניקס וקרנות נוספות) שנוספו על מנת לתת היצע רחב יותר במתן אשראי לעסקים. 

לרוב נמצא שתנאי המימון עבור עסקים קיימים ועסקים בהקמה ברוב הגופים המוסדיים הללו יהיו הגבלה על גיל המלווה (לרוב מעל גיל 24), לא לבעלי צ’קים חוזרים ולא למוגבלים ובעלי חשבונות מעוקלים. 

בתמורה אותם גופים יציעו למלווה ניהול מו”מ להשגת תנאים טובים יותר, ליווי צמוד ואישי לאורך כל הדרך, כתיבת תוכנית עסקית ישימה, בדיקת זכאות של המלווה והערכת סיכוי הצלחה ללא תשלום. 

גופי מימון אלו מתהדרים ביכולת לקבלת ההלוואה בקלות ובמהירות, חלקם טוענים כי זמן ממוצע לקבלת ההלוואה דרכם עומד על חודש ימים. בנוסף, הם מציעים פריסת הלוואה עד 5 שנים. 

 

המסלולים הקיימים לצורך הלוואה בערבות מדינה: 

ההלוואות לעסקים קטנים ובינוניים הן הלוואות בנקאיות שניתנות על ידי ארבעה בנקים: בנק מזרחי, בנק לאומי, בנק אוצר החייל ובנק מרכנטיל דיסקונט, אך הגוף שמאשר את זכותו של הלווה להלוואה היא המדינה שנותנת את הביטחונות לצורך כך. קיימים מספר מסלולים לקבלת הלוואה בערבות המדינה: 

מסלול לעסק שמעוניין לגדול

גופי המימון השונים מספקים עבור עצמאים המעוניינים להגדיל את העסק שלהם, אם באמצעות השקעה בציוד חדש יותר, במעבר למקום חדש או בהגדלת המלאי של העסק בשל גידול בלקוחות. 

בעל העסק נדרש להביא השתתפות עצמית בשווי 25% מערך ההלוואה, לצורך הדוגמה, הלוואה של 100,000 שקלים לצורך רכישת ציוד חדש לעסק תצריך מבעל העסק להוכיח תשלום של 25,000 שקלים על רכישת הציוד על מנת לזכות ולקבל הלוואה של 75,000 שקלים להשלמת הרכישה.

מסלול לעסק בהקמה

במקרה של בקשה להלוואה בערבות מדינה שמיועדת להקמת עסק חדש על כל עצמאי או יזם להמציא הון עצמי בגובה 10% מסך ההלוואה שביקש. רצוי לפנות לצורך בקשת ההלוואה כבר בשלבים הראשונים של הקמת העסק על מנת שלאחר מכן יהיה בידי היזם את ההון הדרוש להתחיל את תהליך ההקמה או הרצת העסק. 

מסלול הון חוזר / עסק בעל קשיי תזרים

מסלול זה מיועד בעיקר לעסקים שנמצאים בקושי זמני של תזרים מזומנים ויש להראות כי העסק הינו בעל יכולת החזר. מסלול זה מיועד גם לעסקים עם בעיית תזרים מזומנים קבועה שפוגעת בעסק ונמצאים בתהליך ליווי עסקי.  

 

מה כוללת הגשת בקשה להלוואה בערבות המדינה?

הגשת בקשה בערבות מדינה מצריכה המצאת מספר טפסים שיש לצרף לצורך קבלתה, בנוסף לכך ישנה עלות בקשת הלוואה וכן תשלום עמלת ערבות המדינה.

טפסים: בתחילה על כל מבקש בקשה להלוואה למלא שאלון הגשת בקשה נפרדת שמיועדת לחברה, עוסק מורשה או עמותה. לשאלון זה יש לצרף עוד מספר מסמכים (בעיקר לחברות). בכל הקשור לעצמאים יש להמציא ריכוז יתרות, פירוט הלוואות ושלושה חודשי עו”ש לכל חשבונות הבנק של העסק (על עוסק מורשה להציג גם את נתוני הבנק בחשבונותיו הפרטיים), דוחות רווח והפסד, שומות מס והצגת אישור הפקדה כספית לחשבון החשב הכללי במשרד האוצר עבור בדיקה כללית. 

תשלום עמלת ערבות המדינה

המדינה דורשת מהבנק המלווה לשלם לה עמלת ערבות שתלויה בגודל העסק המלווה ומחזור המכירות השנתי שלו. רוב הסיכויים שהבנק ישית את העמלה הזו על בעל העסק. העמלה נעה בין 1% עד 2% בהתאם למחזור המכירות של כל עסק או חברה: 1% עמלה לעסק מתחת למחזור מכירות של 25 מיליון שקלים. 1.5% עמלה לעסק עם מחזור מכירות של עד 50 מיליון שקלים ו- 2% עמלה לעסק עם מחזור מכירות של עד 100 מיליון שקלים. 

עלות בקשת הלוואה

על כל מבקש הלוואה לשלם סכום כסף נוסף עבור בדיקת הבקשה (נכון להיום סכום זה עומד על 250 שקלים) שמועבר לחשבון החשב הכללי במשרד האוצר באמצעות העברה בנקאית שניתן לשלם באתר התשלומים הממשלתי (יש להגיש את אישור זה בצירוף שאלון בקשת ההלוואה). 

 

הדברים המעניינים שחשוב לדעת:

הגשת בקשה להלוואה באופן עצמאי

הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים מטעם משרד הכלכלה והתעשייה מציעה לכל בעל עסק הזדמנות לבקשת הלוואה במענק מדינה באופן עצמאי וללא צורך בתשלום לגורמים מתווכים (בנקים וגופי מימון אחרים). עוד מציעה הסוכנות סיוע בליווי למימון והכנת תוכנית עסקית באמצעות הסוכנות לעסקים קטנים ‘מעוף’ ובכך לחסוך אלפי שקלים בתעריף מסובסד. 

בקשה נוספת לסיוע

כל בעל עסק שקיבל בעבר הלוואה מהקרן יכול להגיש בקשה להלוואה נוספת, כל עוד שילם מחצית מכמות ההלוואה הקודמת.

 

 

אין באמור לעיל כדי להוות הצעה למתן אשראי.

כניסה לאזור משתמש
על מנת להכנס לאזור האישי עליכם להזין את מספר הטלפון הנייד שלכם,
לאחר הזנת המספר תקבלו קוד אימות לצורך אימות זהותכם.
הקלד את הקוד שנשלח אלייך מקפיטל מוטורס
אם לא קיבלת כזה, נסה לשלוח סמס שוב
ברוכים הבאים לקפיטל מוטורס!
עכשיו רק נשאר לנו להכיר טוב יותר :)